دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی

دانلود پروژه و پایان نامه و گزارش کارآموزی و مقاله و جزوه و کتاب

نظرسنجی سایت

رشته تحصیلی شما؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 496
  • بازدید دیروز : 1276
  • بازدید کل : 449441

دانلود پروژه مطالعه اثر بنتونیت و متاکائولن در رفتار ژئوتکنیکی ماسه


دانلود پروژه مطالعه اثر بنتونیت و متاکائولن در رفتار ژئوتکنیکی ماسه

دانلود پروژه اثر بنتونیت و متاکائولن در رفتار ژئوتکنیکی ماسه

 

تعداد صفحات:

 

در لاینرهای لندفیلهای مهندسی، به منظور ایجاد مانع در برابر انتقال آلودگی، اغلب از خاک رسی متراکم بدلیل نفوذپذیری پایین، تراکمپذیری و مقاومت مناسب، استفاده میشود. اگر مقدار رس لاینر زیاد باشد، ترکهای انقباضی در لاینر بوجود آمده که منجر به نشت میگردد. ترکیبات ماسه- بنتونیت بعنوان مصالح جایگزین برای لاینرهای متراکم رسی، توجه بسیاری از مهندسین ژئوتکنیک را به خود جلب کرده است. لاینرهای ماسه- بنتونیتی با داشتن خصوصیات نفوذناپذیری و تورم بالا، بدون ایجاد ترکهای انقباضی در آنها، ترکیباتی کارآمد میباشند.

در این تحقیق، رفتار مهندسی ترکیبات ماسه- بنتونیت با کاربری مصالح جایگزین برای لاینرهای مدفنهای زباله و سایر لایه-های مانع در برابر انتقال آلودگی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا، آزمایشات اولیه مکانیک خاک از قبیل توزیع دانهبندی با الک و هیدرومتری، آزمایشات تعیین حدود اتربرگ و چگالی ویژه بر روی خاک ماسه و پودر بنتونیت به منظور تعیین خصوصیات ژئوتکنیکی مواد، صورت پذیرفت. سپس آزمایش تراکم استاندارد برای ترکیبات ماسه- بنتونیت با درصدهای وزنی بنتونیت 5، 01، 01، 01، 01 و 51 انجام گرفت. در نتیجه ترکیب 01 درصد بنتونیت، دارای کمترین رطوبت بهینه )%01(و بیشترین چگالی خشک حداکثر)3gr/cm87/0(، انتخاب شد. برای آزمایشات اصلی، چهار ترکیب ماسه-بنتونیت با درصدهای بنتونیت 01، 01، 01 و 01 انتخاب گردیدند. آزمایشات اصلی عبارتند از نفوذپذیری سه محوری با جداره انعطافپذیر، برش مستقیم، مقاومت فشاری محصور نشده و انتشار مولکولی خالص که هر یک از این آزمایشات مطابق با استانداردهای ASTM، انجام پذیرفت. آزمایشات نفوذپذیری سه محوری نشان داد که با افزایش درصد بنتونیت در ترکیبات، ضرایب نفوذپذیری به شدت کاهش یافته و کمترین ضریب نفوذپذیری )m/s00-01×00/0( برای ترکیب 01 درصد بدست آمد. در آزمایشات برش مستقیم، مشاهده گردید که با افزایش درصد بنتونیت، مقاومت برشی کاهش مییابد اّمّاّ تمامی ترکیبات دارای مقاومت برشی بیشتر از kPa15 بوده و حداقل معیار پایداری برای لاینرهای لندفیل را برآورده میکند. نتایج آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده بیانگر آنست که با افزایش بنتونیت تا 01 درصد، مقاومت تک محوری افزایش یافته و بعد از آن کاهش مییابد. مقاومت فشاری محصور نشده ماکزیمم مربوط به ترکیب 01 درصد بنتونیت و 81 درصد ماسه بوده که مقدار آن حدود kPa71 بدست آمد. آزمایشات انتشار مولکولی نیز نشان داد که با افزایش درصد بنتونیت ترکیبات ،ضرایب انتشار مولکولی کاهش مییابد. مقادیر ضرایب انتشار مولکولی در محدوده m2/s01-01×0/0 تا m2/s01-01×15/0برای 01 الی 01 درصد بنتونیت بدست آمد. در خصوص ترکیب ماسه و متاکائولن، مقدار 51 درصد متاکائولن انتخاب گردید و آزمایشهای تراکم و نفوذپذیری سه محوری روی آن انجام شد. رطوبت بهینه و ضریب نفوذپذیری این ترکیب به ترتیب برابر % 8/00 و m/s8-01×05/0بدست آمد. در حین برداشت نمونههای تک محوری از قالبها نیز مشخص شد که این ترکیب ،عملاً مقاومتی نداشته و با توجه به ضریب نفوذپذیری و نیز رفتار تراکمی، میتوان گفت پودر متاکائولن تأثیر محسوسی در رفتار ژئوتکنیکی ماسه ندارد. در حالت کلی، نتایج آزمایشات نفوذپذیری سه محوری و انتشار مولکولی نشان داد که ترکیبات ماسه- بنتونیت دارای عملکرد بهتری در مقایسه با خاکهای رسی میباشند. نتایج آزمایشات مقاومت نیز بیانگر آنست که این ترکیبات دارای مقاومت کافی و قابل قبولی بعنوان لاینر لندفیلها، میباشند. از مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایشات اصلی ،برای چهار ترکیب مورد بررسی، نتیجه گرفته شد که ترکیب 01 درصد بنتونیت و71 درصد ماسه را، با ضریب نفوذپذیریm/s01-01×00/0، مقاومت برشیkPa 5/80، مقاومت تک محوری kPa0/80 و ضریب انتشار مولکولیm2/s 01-01×5/0، میتوان بعنوان بهینهترین و اقتصادیترین گزینه بعنوان جایگزین برای لاینرهای رسی در لندفیلها پیشنهاد نمود.

 

 


مبلغ قابل پرداخت 16,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 8

برچسب های مهم

در صورت هرگونه مشکل در دانلود فایل ها به پشتیبانی سایت مراجعه کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما